Organisatie


Kom over en help is de organisatie die ons begeleidt bij deze reis. Deze organisatie ondersteunt sinds 1974 verschillende projecten in Oost-Europa. Nog steeds voelt zij zich geroepen om kerken en christelijke organisaties te ondersteunen om de allerarmsten te bereiken.

Sinds 2010 richt Kom over en help zich meer op het bevorderen van het geestelijke en lichamelijke welzijn van kwetsbare kinderen en gezinnen. Op vier gebieden wil Kom over en help arme kinderen en kwetsbare gezinnen  ondersteuning bieden:

  • Veilige leefomgeving: geborgenheid is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. In Oost-Europese landen groeien de kinderen vaak op in een onveilige leefomgeving. Daardoor kan het kind zich niet goed ontwikkelen en niet tot bloei komen.
  • Dagelijkse levensbehoeften: het is natuurlijk moeilijk om te overleven als de dagelijkse levensbehoeften niet beschikbaar zijn. Vooral in de winter hebben de mensen voedsel, kleding en warmte nodig. Het doel van kom over en help is om de mensen zelfstandig te maken zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
  • Gezondheidszorg: iedereen moet natuurlijk toegang hebben tot de basisgezondheidszorg. In Oost-Europa zijn de mensen te arm om medische ingrepen of medicijnen te betalen.
  • Onderwijs: de scholingsgraad in Oost-Europa is erg laag. Het gevolg daarvan is werkeloosheid. Kom over en help wil de armoede bestrijden en wil de mensen toegang tot onderwijs bieden.

Samen met een partner van Kom over en help in Georgië hopen we dieper in te gaan op de cultuur van het land. We slapen in gastgezinnen, spreken de mensen en zien projecten die door Kom over en help ondersteund worden. En het belangrijkste? Helpen bij deze projecten!

Meer weten over de organisatie? Kijk op hun website!