Doelstellingen

Als team hebben we een projectplan opgesteld. Het projectplan of aanpakplan bestaat uit verschillende planningen en doelstellingen en is heel erg belangrijk dit jaar voor ons! Wij hopen dat wij in 2015 de resultaten van deze doelen kunnen zien. Dit team heeft een doel en gaat daarvoor!

Doelstellingen:

  • ”Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.” (Johannes 15:12) Dit zijn de woorden van Jezus. Deze woorden zijn bedoeld als leidraad voor ons leven, maar ook voor onze expeditie. In Georgië willen wij de liefde overbrengen!
  • In oktober 2015 hebben wij (tijdens onze reis) in Georgië praktische hulp geboden met een lange termijn effect dat ten goede komt aan alle leeftijdsgroepen.
  • De mensen in Georgië worden onze vrienden.
  • Wij hebben de relatie tussen Georgië en Nederland verbeterd door zowel Veenendaal en omgeving als de gehele school (docenten, onderbouw en bovenbouw) te betrekken bij de voorbereiding.
  • Wij hebben laten zien dat christen zijn inzet vraagt en dat christenen daartoe bereid zijn.
  • Wij zijn nu meer volwassen, zelfstandiger, Groepsfoto (3)maar ook dankbaar voor alles wat we in Nederland hebben.
  • Wij hebben geleerd te dienen en hebben daarnaast kennis genomen van een andere cultuur.
  • Wij hebben tenminste € 30.000,- opgehaald en we hebben dit geld goed besteed aan de projecten die wij hebben bezocht en dat kunnen wij verantwoorden.
  • Wij zijn vanaf het eerste begin een hecht  team met een positieve uitstraling.